Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej FemiGlove.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.FemiGlove.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Strona internetowa działająca pod adresem FemiGlove.pl oraz Sklep internetowy, działający pod adresem www.FemiGlove.pl, prowadzony jest przez Firmę AMED Robert Ochędzan z siedzibą w Kaliszu, ul. Chopina 23, lok.305 , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza, pod nr 22178/2000 od 11.02.2000, zwaną dalej "AMED" lub "Sklepem". .

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych :

a.) posiadania przeglądarki internetowej.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma AMED zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na  Stronie internetowej dostępnej pod adresem FemiGlove.pl oraz Sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.FemiGlove.pl w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

pixel